Elect. digital

Apunts electrònica digital:


Visualitza les següents presentacions:
Activitats:


Vídeo:

  • El circuit lògic


Enllaços d'interès:

  • Pàgina de fonaments d'electrònica

Programes:

  • Simulador de circuits digitals
  • Aquí teniu un altre simulador
  • Programa Boole (Aquest programa us pot ajudar a practicar els exercicis d’electrònica combinacional, diagrames de Karnaugh, simplificacions, implementació amb portes NAND i NOR, etc)