Elect. analògica

Apunts electrònica analògica:

Visualitza les següents presentacions:

Vídeos:

  • El condensador


  • Els semiconductors


  • El díode


  • El transistor

  • Bobina i inducció


Visualitza la següent animació d'un pont rectificador de 4 díodes

Activitats:

Enllaços d'interès:
  • Pàgina de fonaments d'electrònica
Pràctiques d'electrònica analògica:


Programes:
Descarga el fichero comprimido, donde encontrarás el instalable para tener Crocodile Clips en tu ordenador:

Crocodile clips V3.5.rar

El instalable viene comprimido. Necesitareis el descompresor WinRAR para descomprimirlo.
 
  • Pràctiques amb el programa: